Logowanie

Logowanie

przypomnij hasło
Stratera Med - Związek pracodawców Związek pracodawców na rzecz równości stron w postępowaniach o zamówienia publiczne

Zostań członkiem Stratera Med

„Ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy, administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego – to jeden z naszych głównych celów. Wychodzimy z założenia, że jesteśmy równi wobec prawa niezależnie od tego, czy jesteśmy podmiotem publicznym czy prywatnym.”


Zarząd i Rada Nadzorcza 
         STRATERA MED

MISJA

Naszą misją jest dbanie o konkurencyjność rynku oraz zdrowe zasady zamówień publicznych. Promujemy stosowanie takich rozwiązań prawnych, które realizują w praktyce zasadę równego traktowania podmiotów działających na rynku usług medycznych.  Działamy również na rzecz wprowadzenia zmian ustawowych, które wyeliminują złe praktyki i przyczynią się do poprawy jakości i dostępności produktów oraz  usług dla  pacjentów.
 

NAJWIĘKSZE WYZWANIA STRATERA MED:

 • Działania na rzecz równości podmiotów w ramach postępowań o zamówienia publiczne.
 • Promowanie wśród decydentów rozwiązań wzmacniających konkurencyjność rynku.
 • Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w kierunku zapewnienia uczciwej konkurencji i równych praw stron w postępowaniach.
 • Zwiększanie świadomości decydentów i opinii publicznej w zakresie znaczenia równego traktowania podmiotów w postępowaniach publicznych w świetle zapewnienia wysokiej jakości leczenia pacjentów.
   

CZŁONKOSTWO W STRATERA MED

Członkiem STRATERA MED może zostać każdy przedsiębiorca (niezależnie od wielkości podmiotu i liczby zatrudnianych pracowników), który działa na rynku dostawców towarów i usług do szpitali lub innych podmiotów publicznych. Zapraszamy w nasze szeregi zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Jakie korzyści otrzymasz będąc członkiem STRATERA MED?

 • Dostęp do materiałów analitycznych dotyczących nieuczciwych praktyk stosowanych przez szpitale.
 • Dostęp do biblioteki materiałów procesowych.
 • Udział w szkoleniach z zakresu zamówień publicznych, ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, kodeksu cywilnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o działalności leczniczej.
 • Preferencyjne stawki na usługi (w tym na obsługę prawną).
 • Reprezentacja na forach publicznych i w mediach.

Ile to kosztuje?

 • Wysokość składki członkowskiej jest uzależniona od wielkości firmy.
 • Składka płatna jest jednorazowo, za rok z góry (w całości lub w części można wliczyć ją w koszty uzyskania przychodu - do 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym).

Zapraszamy do współpracy. Prosimy o wysłanie maila na adres: biuro@strateramed.pl
Osoba odpowiedzialna za rozwój STRATERA MED skontaktuje się z Państwem bezpośrednio.