Logowanie

Logowanie

przypomnij hasło
Stratera Med - Związek pracodawców Związek pracodawców na rzecz równości stron w postępowaniach o zamówienia publiczne

Władze

ZARZĄD:

Urban Kielichowski – Prezes Zarządu
urban.kielichowski@strateramed.pl

Michał Tober – Członek Zarządu
michal.tober@strateramed.pl

Paweł Woźniak - Członek Zarządu
pawel.wozniak@strateramed.pl

 

RADA NADZORCZA:


Marek Kołodziejski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomisław Bensari – Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Nauman - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Rdest - Członek Rady Nadzorczej