Logowanie

Logowanie

przypomnij hasło
Stratera Med - Związek pracodawców Związek pracodawców na rzecz równości stron w postępowaniach o zamówienia publiczne

O nas

STRATERA MED. jest jedyną organizacją na rynku polskim reprezentującą interesy dostawców towarów i usług do szpitali lub innych podmiotów publicznych, której nadrzędnym celem jest  dążenie na rzecz równości podmiotów w  ramach postępowań o zamówienia publiczne. STRATERA MED. jest pierwszą organizacją zrzeszającą firmy w zakresie prawa zamówień publicznych.

Od kilku lat trwają publiczne dyskusje na temat regulacji prawa zamówień publicznych. Mimo częstych zmian w przepisach wciąż nie udaje się osiągnąć standardów gwarantujących zdrową konkurencję i przejrzyste zasady postępowania (w tym zniesienie dogmatu najniższej ceny, czego efektem jest często drastyczne pogorszenie jakości).  Niestety na marginesie toczącej się debaty pozostają zamówienia publiczne w obszarze usług zdrowotnych. Tymczasem ze względu na wagę społeczną problemów ochrony zdrowia Polaków, sprawy te powinny być traktowane priorytetowo. W odpowiedzi na problemy dotykające zarówno dostawców, szpitali, jak i pacjentów oraz potrzebę zagwarantowania jak najwyższej jakości usług zdrowotnych w Polsce powstał Związek Pracodawców STRATERA MED.

Chcemy być wiarygodnym i merytorycznym partnerem dla administracji państwowej oraz rzetelnym reprezentantem członków – wspierających rozwój sektora zdrowotnego. Naszą misją jest dbanie o konkurencyjność rynku oraz zdrowe zasady zamówień publicznych przy nadrzędnej dbałości o jakość leczenia pacjentów” – podkreśla Urban Kielichowski, Prezes Zarządu STRATERA MED.

Biorąc pod uwagę wyzwania stojące przed sektorem ochrony zdrowia w Polsce, w tym m.in. starzenie się społeczeństwa oraz rozwój chorób cywilizacyjnych, jako oczywista jawi się potrzeba  wprowadzenia gwarancji ciągłości świadczenia usług medycznych. Apelujemy o podjęcie szerokiej dyskusji na temat zamówień publicznych w sektorze zdrowotnym na rzecz określenia jasnych i klarownych procedur, wpływających na jakość świadczenia usług medycznych przez podmioty publiczne.