Logowanie

Logowanie

przypomnij hasło
Stratera Med - Związek pracodawców Związek pracodawców na rzecz równości stron w postępowaniach o zamówienia publiczne

Członkowie zwyczajni

Członkowie STRATERA MED reprezentują szerokie grono firm współpracujących ze szpitalami  lub innymi  podmiotami publicznymi. Należą do nich dostawcy leków, sprzętu medycznego,  materiałów zużywalnych oraz usług, z kapitałem krajowym i zagranicznym.