Logowanie

Logowanie

przypomnij hasło
Stratera Med - Związek pracodawców Związek pracodawców na rzecz równości stron w postępowaniach o zamówienia publiczne

Członkowie wspierający

Członkiem Wspierającym może zostać przedsiębiorca, który współpracuje z dostawcą towarów i usług do szpitali lub innych podmiotów publicznych oraz inne stowarzyszenia, związki i federacje pracodawców, działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Członkowie Wspierający mają takie sama prawa jak Członkowie Związku z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.