Stratera Med - Związek pracodawców Związek pracodawców na rzecz równości stron w postępowaniach o zamówienia publiczne

Aktualności

Nierówność szans. Szpitale wobec dostawców usług 11.10.2017

Nierówność szans. Szpitale wobec dostawców usług

Nieefektywny system finansowania przekłada się na straty szpitali publicznych oraz wszystkich związanych z nimi podmiotów. W najtrudniejszej sytuacji pozostają dostawcy usług. Z raportu kancelarii prawnej DZP wynika, że regulacje prawne faworyzują szpitale kosztem dostawców.

więcej >

Zostań
członkiem
Stratera Med

Członkiem  STRATERA MED może zostać każdy przedsiębiorca, który działa na rynku dostawców towarów i usług do szpitali lub innych podmiotów publicznych.

więcej >

Misja

 

Naszą misją jest dbanie o konkurencyjność rynku oraz zdrowe zasady zamówień publicznych. Promujemy stosowanie takich rozwiązań prawnych, które realizują w praktyce zasadę równego traktowania podmiotów działających na rynku usług medycznych. 

Współpraca

Jeśli prowadzisz działalność, która wspiera swym zakresem cele Związku lub działalność jego Członków skontaktuj się z nami, by nawiązać współpracę.